Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva skaičiuoja pirmuosius rezultatus

Rugsėjo 11, 2023

Šiais metais pradėtos Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos (Iniciatyva) tikslas – dalytis psichikos sveikatos sunkumų ir (ar) sutrikimų patirtimi ir mažinti psichikos sveikatos stigmą. Itin jautria asmenine patirtimi dalijasi specialiai apmokyti psichikos sveikatos ambasadoriai (Ambasadoriai). 

Iniciatyva įgyvendinama su užsienio partnerių pagalba, perimant jų patirtį. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje (JK) atitinkama iniciatyva vykdyta kaip nacionalinė programa, kuri truko 15 metų (2007–2021 m.). Per šį laikotarpį visuomenės požiūris į psichikos sveikatą JK pagerėjo 12,7 proc. Be to, reikšmingai sumažėjo pranešimų apie diskriminaciją skaičius, o žiniasklaida kur kas dažniau rašė šia tema.

Pirmasis pusmetis: apmokytas 81 Ambasadorius, įvyko 31 renginys

Pirmojo pusmečio ataskaitų duomenimis, nuo projekto pradžios (2023 m. balandžio mėnesio) buvo pakviestas bei apmokytas 81 Ambasadorius. 14-ika šiais metais projekte dalyvaujančių organizacijų kartu su  Ambasadoriais per pirmuosius tris iniciatyvos veiklos mėnesius dalyvavo 31-ame renginyje (iš kiek daugiau nei 100 per šiuos metus planuojamų). Renginiuose Ambasadoriai pristatė savo istorijas ir patirtį. Įvairiose stovyklose, festivaliuose, mokslo konferencijose, meno erdvėse, sporto ir kitokio formato renginiuose dalyviai turėjo galimybę užduoti Ambasadoriams įvairius juos dominančius klausimus, vyko diskusijos. Per pirmuosius mėnesius daugiausia Ambasadorių renginių vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Marijampolėje, taip pat nepamiršti ir mažesni miestai, pavyzdžiui, Anykščiai, Elektrėnai, Trakai, Lentvaris, Rokiškis, Palanga ir Molėtai. Juose irgi vyko bent po vieną renginį. Taip pat surengti penki nuotoliniai susitikimai su Ambasadoriais.

Žinia apie Iniciatyvą skleista ne tik projekto organizacijų renginiuose. Ambasadoriai dalyvavo ir kitų projekte nedalyvaujančių organizatorių susibūrimuose, taip pat darbovietėse, asmeninėse erdvėse. Per tris mėnesius buvo užmegzta daugiau nei 330 socialinių kontaktų: tiek žmonių individualiai sužinojo apie Iniciatyvą, išklausė Ambasadorių istorijas ir išgirdo apie jų patirtus sunkumus.

Dėl stigmos nesikreipiama pagalbos

Kasmet psichikos sveikatos sunkumų patiria 1 iš 4 žmonių. Atkreiptinas dėmesys, kad su psichikos sveikatos sunkumais gali susidurti bet kurio amžiaus asmenys, nepaisant lyties, socialinės padėties, išsilavinimo, tautybės ar kitų veiksnių, todėl svarbu stebėti savo, artimųjų savijautą, skirti laiko ne tik fizinei, bet ir psichikos sveikatai gerinti, kreiptis pagalbos tada, kai savų resursų nebeužtenka. Neretai nesikreipiama pagalbos būtent dėl stigmos, nerimaujant, kaip artimieji ar kolegos reaguos į kreipimąsi pagalbos. 

Socialinio kontakto veikla, kai asmuo, patyręs psichikos sveikatos sunkumų, dalijasi šia patirtimi su kitu to nepatyrusiu asmeniu – gana pasiteisinęs būdas mažinti psichikos sveikatos stigmą visuose pasaulio regionuose – taip skelbiama žurnalo „The Lancet“ komisijos 2022 m. ataskaitoje. Patirtis rodo, kad dalijimasis patirtimi apie patirtus sunkumus, būseną padeda kitiems atrasti save, kuria bendrystę, artumą, padeda išgyventi sunkius etapus, suvokti, kad tu esi ne vienas tokioje situacijoje, ir geriau suprasti, kaip gali sau padėti, ar žinoti, kur kreiptis pagalbos. Kalbėjimas apie psichikos sveikatos sunkumus mažina psichikos sveikatos stigmą, normalizuoja šią temą, parodant, jog su sunkumais susiduria įvairiausi žmonės.

Darbas su tikslinėmis grupėmis ir dalijimasis informacija apie Iniciatyvą

Tikimasi, kad Iniciatyva paskatins požiūrio, nuostatų kaitą, elgesį ir suteiks daugiau žinių apie psichikos sveikatą. Šiais metais projekte dalyvaujančios organizacijos dirba su įvairiomis tikslinėmis grupėmis – jaunimu, vyresnio amžiaus asmenimis, moterimis, patyrusiomis smurtą, norinčiais išmokti bazinių savižudybės prevencijos įgūdžių asmenimis ir kitais.

Projekto vykdytojai, supažindindami Lietuvos žmones su šiuo nauju, psichikos sveikatos stigmą mažinančiu projektu, per pirmąjį veiklos vykdymo etapą jau pasidalijo net 200 viešinimo žinučių. Daugiausia jų skelbta socialiniuose tinkluose, taip pat apie Iniciatyvą skelbė radijo laidų reportažai, straipsniai regioninėje spaudoje, tinklaraščiuose ir žiniasklaidos portaluose.