SKIRK LAIKO
PSICHIKOS
SVEIKATAI

Apie „Žvelk giliau”

Psichikos sveikata – žmogaus emocinės gerovės pagrindas, tad gebėjimas į ją pažvelgti atsakingai yra svarbus, reikalingas įgūdis.

„Žvelk giliau” siekia edukuoti ir ugdyti tolerantišką Lietuvos visuomenę, turinčią pakankamai žinių apie psichikos sveikatos svarbą ir problemas. Tai projektas, keičiantis nuostatas ir kuriantis teigiamą pokytį psichikos sveikatos srityje.

Vienas iš projekto tikslų – iki 2030- ųjų sumažinti neigiamas visuomenės nuostatas į psichikos sveikatą nuo 61,7% iki 56,7%.

Misija

Didinti visuomenės psichikos sveikatos raštingumą ir mažinti stigmą dėl psichikos sveikatos asmens, šeimos, bendruomenės, darbo ir valstybės aplinkose.

Vizija

Lietuva – tai valstybė, kurioje psichikos sveikata yra puoselėjama ir saugoma, skatinama ja rūpintis, o psichikos sveikatos sunkumų patiriantys asmenys yra lygiaverčiai visuomenės nariai.

Psichikos sveikatos

stigma Lietuvoje

Stigma – neigiama visuomenės nuostata apie sergančius psichikos liga, turinčius fizinę negalią ar bet kokiu kitu būdu išreiškiančius nukrypimą nuo visuomenėje priimtų normų. Tai tarsi etikečių klijavimas žmonėms, kurie suvokiami kaip „kitokie”.

Stigma gali kilti iš bet kokios artimos aplinkos. Svarbu suprasti, kokios stigmos vyrauja visuomenėje, kad būtų galima imtis veiksmų, lemiančių teigiamą pokytį.

Savistigma

Tai reiškinys, kai psichikos sveikatos sutrikimų turintys žmonės patys save laiko mažiau vertingais dėl šių sutrikimų. Savistigma atsiranda tada, kai šie žmonės žino neigiamus kitų stereotipus apie juos, su jais sutinka ir pasitelkia prieš save.

Priskirta stigma

Tai stigmos rūšis, kuomet neigiami stereotipai ir sutrikimų atsiradimo priežastys yra priskiriami psichikos sutrikimų turinčių žmonių artimiesiems, draugams ar psichikos sveikatos srities darbuotojams.

Visuomeninė stigma

Tai reiškinys, kai tam tikros bendruomenės ar visuomenės atstovai galvoja ir veikia psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių atžvilgiu. Šioje stigmoje atsiskleidžia ryšys tarp stereotipų, neigiamo požiūrio ir psichikos sutrikimų turinčiųjų diskriminacijos visuomenėje.

Struktūrinė stigma

Tai diskriminacija įstatymuose, politikoje ir kitose kultūrinėse bei organizacinėse praktikose. Ji reiškia politiką ar praktiką, kuri yra nepalanki ir stigmatizuoja tam tikrą grupę. Tai aukštesnio laipsnio diskriminacija, susijusi su žmogaus teisių užtikrinimu.

Plačiau apie stigmą

Psichikos sveikatos

ambasadorių iniciatyva

Psichikos sveikatos ambasadorius – žmogus, kuris dalijasi savo patirtimi apie psichikos sveikatos sunkumus savo arba savo artimųjų gyvenime. Šie žmonės siekia keisti kitų požiūrį į psichikos sveikatos sutrikimus, skatinti pozityvias nuostatas ir elgesį juos patiriančių žmonių bei jų artimųjų atžvilgiu.

Psichikos sveikatos
raštingumo didinimas

Viena stigmos atsiradimo priežasčių – netinkamos žinios. Šios, kai yra nepakankamos ar netinkamos, lemia stereotipų formavimąsi, abejingumą ar klaidingą supratimą apie psichikos sveikatą, sutrikimus, psichikos sveikatos sutrikimų turinčius asmenis. Siekiame, kad Lietuvos piliečiai įgytų asmens amžiui adekvačias žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą.

Resursai

Džiaugiamės, kad domitės psichikos sveikata! Jei siekiate daryti pokytį ir apie psichikos sveikatos stigmą ir/ar raštingumą rašyti, kalbėti savo bendruomenėje, darbe, su savo sekėjais socialiniuose tinkluose, kitose viešose ar uždarose erdvėse – kviečiame visus – fizinius asmenis, žurnalistus, verslus, mokslininkus – pasinaudoti Žvelk giliau resursais: video filmukais, plakatais, reklaminiais šūkiais, tyrimo duomenimis ir kt.