Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva

Apie iniciatyvą

Psichikos sveikatos ambasadorius – žmogus, kuris dalijasi savo patirtimi apie psichikos sveikatos sunkumus savo arba savo artimųjų gyvenime. Šie žmonės siekia keisti kitų požiūrį į psichikos sveikatos sutrikimus, skatinti pozityvias nuostatas ir elgesį juos patiriančių žmonių bei jų artimųjų atžvilgiu.

Susidūrę su sunkiais iššūkiais, tokiais kaip ligos, netektys, trauminės patirtys – dažnai galime jaustis vieniši ir nesuprasti. Dalijimasis savo patirtimi padeda suvokti, kad sunkiame gyvenimo etape nesame vieni, kuria bendrystę, artumą ir padeda išgyventi skaudžias patirtis sau bei tiems, kuriems tuo metu taip pat sunku.

Kalbėjimas apie psichikos sveikatos sunkumus įrodo, kad su jais susiduria įvairūs žmonės, nepaisant jų amžiaus, išsilavinimo ar statuso. Toks dalijimasis psichikos sveikatos ambasadoriui yra galimybė įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, būti išgirstam bei padėti kitiems geriau suprasti save. Tai didelis ir svarbus žingsnis prisidedant prie visuomenės požiūrio kaitos, diskriminacijos bei stigmos mažinimo.

Vizija

Lietuva – tai šalis, kur psichikos sveikatos patirtys yra girdimos ir vertinamos kaip svarbios.

Misija

Skatinti visuomenę atvirai kalbėtis apie psichikos sveikatą.

Tikslas

Įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų savo ar savo artimųjų gyvenime tapti psichikos sveikatos ambasadoriais ir dalintis patirtimi savo bendruomenėse.

Iniciatyva skaičiais

130

Apmokytų psichikos 
sveikatos ambasadorių

129

Psichikos sveikatos ambasadorių 
inciatyvos renginiai visoje Lietuvoje

2730

Užmegztų socialinių kontaktų 
(individualių pokalbių)

951

Viešinimo žinutė apie Psichikos 
sveikatos ambasadorių inciatyvą

Kodėl iniaciatyva

reikalinga Lietuvai?

Dėl kitų žmonių požiūrio psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriantys asmenys nesulaukia pagalbos ir paramos, kurios jiems reikia.

Norime, kad nė vienas psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriantis žmogus nebijotų kreiptis pagalbos ir turėtų vienodas galimybes visose gyvenimo srityse.

Per daug psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriančių žmonių jaučiasi izoliuoti, beverčiai ir gėdijasi būti tarp kitų.

Norime, kad požiūris į psichikos sveikatos problemas kistų, ji būtų tokia pat svarbi kaip ir fizinė sveikata, teikiant skirtingas paslaugas, bendruomenių gyvenime būtų elgiamasi atsakingai ir jautriai visų žmonių atžvilgiu.

Tikime, kad visuomenė gali būti atviresnė nei anksčiau ir ryžtis kalbėti apie psichikos sveikatos sunkumus, jų sprendimą.

Kas lydi ambasadorius?

Visos iniciatyvos metu ambasadoriai yra ne vieni, juos lydi ir prižiūri ambasadorių koordinatoriai. Šie žmonės užsiima ambasadorių paieška, mokymais, nuolatine komunikacija bei emocine pagalba. Koordinatoriai organizuoja su psichikos sveikata susijusius renginius, skatina iniciatyvas, padeda ambasadoriams įsitraukti į jau vykstančias veiklas. Be viso to, koordinatoriai užsiima iniciatyvos viešinimu bei atsako už administracinius jos klausimus.

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriais gali tapti ne pelno siekiančias organizacijas, asociacijas ar biudžetines įstaigas atstovaujantys asmenys, baigę specializuotus mokymus kuriuos organizuoja Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Psichikos sveikatos koordinatoriai turi atitikti atrankos konkurso organizavimo nuostatus.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus įgyvendinti psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą. Konkursą pagal nuostatus organizuoja Higienos institutas.

Sekite naujienas mūsų soc. tinklų paskyrose, HI internetinėje svetainėje adresu www.hi.lt ir LR sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje www.sam.lt

Ambasadorių koordinatoriai taip pat:

Organizuoja įvairaus pobūdžio teminius renginius, kuriuose dalijamasi ambasadorių asmenine patirtimi.

Inicijuoja nuotolinius susitikimus bei tiesiogines transliacijas socialiniuose tinkluose.

Dalijasi savo išgyventa patirtimi socialinių tinklų įrašuose, tinklalaidėse, tinklaraščiuose, atsako į kylančius klausimus.

Dalyvauja radijo, pokalbių laidose, inicijuoja diskusijas mokyklose, universitetuose, darbovietėse ir privačiose erdvėse.

Kaip tapti
ambasadoriumi?

Šiuo metu atranka į psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą yra uždaryta. Sekite naujienas mūsų soc. tinklų paskyrose ir sužinokite apie sekantį atrankos etapą.